Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

onehitonekiss
23:42
4400 33c1
Reposted fromhagis hagis

July 18 2017

onehitonekiss
19:14
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek
onehitonekiss
19:06
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek
onehitonekiss
19:02
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek
onehitonekiss
17:59
5050 f743 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viayanek yanek

July 17 2017

onehitonekiss
19:32
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 21 2017

onehitonekiss
23:42
4400 33c1
Reposted fromhagis hagis

July 18 2017

onehitonekiss
19:14
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek
onehitonekiss
19:06
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek
onehitonekiss
19:02
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek
onehitonekiss
17:59
5050 f743 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viayanek yanek

July 21 2017

onehitonekiss
23:42
4400 33c1
Reposted fromhagis hagis

July 18 2017

onehitonekiss
19:14
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek
onehitonekiss
19:06
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek
onehitonekiss
19:02
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek

July 21 2017

onehitonekiss
23:42
4400 33c1
Reposted fromhagis hagis

July 18 2017

onehitonekiss
19:14
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek
onehitonekiss
19:06
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek

July 21 2017

onehitonekiss
23:42
4400 33c1
Reposted fromhagis hagis

July 18 2017

onehitonekiss
19:14
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl