Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

onehitonekiss
19:14
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek
onehitonekiss
19:06
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek
onehitonekiss
19:02
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek
onehitonekiss
17:59
5050 f743 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viayanek yanek

July 17 2017

onehitonekiss
19:32
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 15 2017

13:08

July 14 2017

17:02
7739 3d44 500

supersonicart:

Daniel Isles’ 365 Sketches.

Daniel Isles, aka DirtyRobot, is currently nearing the end of a 365 day, daily sketch challenge and what he’s created over the past year is something really spectacular.  You can see all of them so far on his Tumblr and I’ve included a good number below as well.  It’s really special, wonderful work that also allows you to see him progress in ability as he goes!

Don’t miss Supersonic Art on Instagram!

Keep reading

Reposted fromsimonsayer simonsayer
onehitonekiss
16:59
Mam obsesję na punkcie niedoskonałości, więc trzymam się radykalnej pozycji, że piękno i harmonia mogą nas zaskoczyć jeśli wchodzimy w kontakt z czymś niezmienionym, naturalnym, nieprzefiltrowanym przez photoshop.
— Anna Zworykina
Reposted bySkydelan Skydelan
onehitonekiss
16:34

July 05 2017

20:55
9538 7c00 500

mondfaenger:

Françoise Sagan with friends in her apartment “rue de Grenelle”, Paris, 1956

© Photo by Philippe Le Tellier

Reposted fromLittleJack LittleJack

July 01 2017

onehitonekiss
11:36
1383 132a
Reposted fromnazarena nazarena viafajnychnielubie fajnychnielubie
onehitonekiss
11:16

June 28 2017

onehitonekiss
20:21
7205 a633 500
Reposted fromkabu kabu viaMaryiczary Maryiczary

June 26 2017

onehitonekiss
20:17
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek

June 24 2017

onehitonekiss
20:50
7802 4685
Reposted fromkarant karant viapersona-non-grata persona-non-grata
onehitonekiss
20:43
2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viaSapereAude SapereAude

June 21 2017

onehitonekiss
20:52
3113 dabc 500
onehitonekiss
20:43
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla viaSapereAude SapereAude
onehitonekiss
20:42
4476 7c3b
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSapereAude SapereAude

June 20 2017

onehitonekiss
17:06
5427 c557 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawasnae wasnae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl