Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

onehitonekiss
21:16
Reposted fromsavatage savatage viawasnae wasnae
onehitonekiss
21:09
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
onehitonekiss
20:56
8841 3349
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

March 13 2018

onehitonekiss
19:43
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viaInfelice Infelice

March 10 2018

onehitonekiss
15:12
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae

March 09 2018

onehitonekiss
23:39
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viawasnae wasnae
23:37
6535 eeaa 500

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

Reposted fromorendasophie orendasophie viawasnae wasnae
onehitonekiss
23:32
3616 a1b1
Reposted fromgreensky greensky viaPaseroVirus PaseroVirus

March 01 2018

onehitonekiss
17:07
Reposted fromtgs tgs viawasnae wasnae

February 27 2018

onehitonekiss
20:21
6276 0738
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPaseroVirus PaseroVirus
onehitonekiss
20:20
5158 72b9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
onehitonekiss
20:12
3656 8473
Reposted fromdelain delain viawasnae wasnae

February 26 2018

onehitonekiss
20:59
"Pan powiedział: Ponieważ wbiły się w pychę córki syjońskie, ponieważ chodzą wyciągając szyję i rzucając oczami, ponieważ chodzą wciąż drepcząc i dzwonią brząkadełkami u swych nóg, przeto Pan sprawi, że wyłysieją czaszki córek syjońskich, Pan obnaży ich skronie. W owym dniu usunie Pan ozdobę brząkadeł u trzewików, słoneczka i półksiężyce, kolczyki, bransolety i welony, diademy, łańcuszki u nóg i wstążki, flaszeczki na wonności i amulety, pierścionki i kółka do nosa, drogie suknie, narzutki i szale, torebki i zwierciadełka, cienką bieliznę, zawoje i letnie sukienki. I będzie: zamiast wonności — zaduch, zamiast paska — powróz, miast uczesanych kędziorów — łysina, miast wykwintnej szaty — ciasny wór, zamiast krasy — wypalone piętno"
onehitonekiss
18:26

February 25 2018

onehitonekiss
21:08
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHanoi Hanoi

February 23 2018

onehitonekiss
19:34
0731 7ce8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawhats whats

February 21 2018

20:00
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viawasnae wasnae

February 18 2018

onehitonekiss
22:23
5887 e1d1 500
Reposted fromexistential existential viaoskus oskus

February 14 2018

onehitonekiss
20:03
9070 3cbc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPaseroVirus PaseroVirus

February 12 2018

21:54
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl