Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

onehitonekiss
09:49
6746 dd47 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

October 16 2017

onehitonekiss
22:20
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
20:53
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viasummerstar summerstar

October 15 2017

20:24
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viaJodenstein Jodenstein
20:19
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 10 2017

onehitonekiss
07:59
9491 4460 500
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz

October 09 2017

onehitonekiss
21:19
Reposted frompeper peper viaHanoi Hanoi

October 07 2017

onehitonekiss
13:02
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viagdziejestola gdziejestola

October 06 2017

onehitonekiss
16:10
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
onehitonekiss
13:16
0160 49f2 500
Reposted fromwebomatic webomatic viaoskus oskus

October 03 2017

onehitonekiss
20:43
8145 ee14 500
"2 października, 73 lata temu upadło Powstanie Warszawskie. Na zdjęciu Tadeusz Bór-Komorowski z Erichem von dem Bachem-Zelewskim. Fota cios."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

September 27 2017

onehitonekiss
14:42
2906 5f93 500
Reposted fromTriforce Triforce viayoungandstupid youngandstupid
onehitonekiss
14:38
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu viayoungandstupid youngandstupid

September 26 2017

21:25
8830 0407 500
Reposted fromdampest dampest viaInfelice Infelice
21:25
5365 df1e 500

chervet-lea:

Koios, Titan of  of farsight, intellect, and knowledge. He’s also the embodiment of the celestial axis around which the heavens revolve.

Character design challenge of November!

Reposted fromthetemple thetemple viaCaccipergolo Caccipergolo

September 25 2017

onehitonekiss
10:33
8869 098f
Reposted fromhagis hagis

September 22 2017

onehitonekiss
12:01
3020 8b25 500
Reposted fromhagis hagis

September 20 2017

onehitonekiss
22:03
7269 534a
Reposted frompeper peper viakushii kushii
onehitonekiss
21:54
8817 14e2
Reposted fromkushii kushii viacarol91 carol91

September 19 2017

21:18
1524 32df 500
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl