Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

onehitonekiss
20:44
Reposted frompsychedelix psychedelix viaPoranny Poranny
onehitonekiss
20:44
1115 4ec9 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeeth beeth

July 17 2019

onehitonekiss
19:40

July 16 2019

onehitonekiss
19:22
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

July 13 2019

onehitonekiss
22:24
8736 1112
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin
onehitonekiss
12:14
9163 b1a4 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

July 07 2019

onehitonekiss
12:34
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
onehitonekiss
12:24
5105 6a8f
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

July 03 2019

onehitonekiss
21:18
7729 a728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy

July 02 2019

onehitonekiss
16:00
onehitonekiss
16:00

June 27 2019

onehitonekiss
21:24
6334 4e43
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 26 2019

onehitonekiss
20:25
7887 708e
onehitonekiss
20:16
5733 c4b7 500
onehitonekiss
20:05
Ty przychodzisz jak noc majowa, 
biała noc, uśpiona w jaśminie, 
i jaśminem pachną twoje słowa, 
i księżycem sen srebrny płynie, 

płyniesz cicha przez noce bezsenne 
- cichą nocą tak liście szeleszczą- 
szepcesz sny, szepcesz słowa tajemne, 
w słowach cichych skąpana jak w deszczu... 

To za mało! Za mało! Za mało! 
Twoje słowa tumanią i kłamią! 
Piersiom żywych daj oddech zapału, 
wiew szeroki i skrzydła do ramion! 

Nam te słowa ciche nie starczą. 
Marne słowa. I błahe. I zimne. 
Ty masz werbel nam zagrać do marszu! 
Smagać słowem! Bić pieśnią! Wznieść hymnem! 

Jest gdzieś radość ludzka, zwyczajna, 
jest gdzieś jasne i piękne życie. 
Powszedniego chleba słów daj nam 
i stań przy nas, i rozkaż - bić się! 

Niepotrzebne nam białe westalki, 
noc nie zdławi świętego ognia - 
bądź jak sztandar rozwiany wśród walki, 
bądź jak w wichrze wzniesiona pochodnia! 

Odmień, odmień nam słowa na wargach, 
naucz śpiewać płomienniej i prościej, 
niech nas miłość ogromna potarga. 
Więcej bólu i więcej radości! 

Jeśli w pięści potrzebna ci harfa, 
jeśli harfa ma zakląć pioruny, 
rozkaż żyły na struny wyszarpać 
i naciągać, i trącać jak struny. 

Trzeba pieśnią bić aż do śmierci, 
trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży. 
Jest gdzieś życie piękniejsze od nędzy. 
I jest miłość. I ona zwycięży. 

Wtenczas daj nam, poezjo, najprostsze 
ze słów prostych i z cichych - najcichsze, 
a umarłych w wieczności rozpostrzyj 
jak chorągwie podarte na wichrze.
— Władysław Broniewski
Reposted fromyanek yanek viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

June 25 2019

onehitonekiss
20:07
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaworthit worthit
onehitonekiss
20:03
4844 2ea7 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viairmelin irmelin

June 23 2019

onehitonekiss
13:25
8905 a0a1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viatentacleguy tentacleguy

June 19 2019

onehitonekiss
21:14
8944 0b51
Reposted fromEtnigos Etnigos
onehitonekiss
20:53
8919 c0a0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl